Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Svenska VT 20

Skapad 2020-01-15 15:00 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska
Under vårterminen i årskurs ett kommer vi under lektionerna i svenska att arbeta med följande områden.

Innehåll

Läsa:
Läsa ord och enkla meningar individuellt och i grupp. Svara på frågor och ge kommentarer på innehållet i en text. Läsa enkla skriftliga instruktioner. Läsa olika typer av texter.  Läsa upp en egenskriven text
Skriva:
Skriva med versaler och gemener på Ipad och för hand. Skriva kortare texter på Ipad exempelvis faktatext, dagbokstext och berättande text. Stava vanliga ord (du, jag, en, ett med flera) Skriva en enkel mening med mellanrum mellan orden, stor bokstav i början och punkt på slutet. 
Lyssna:
Lyssna på och delta i samtal i grupp. Lyssna på högläsning och kunna svara på frågor och jämföra med egna erfarenheter. Lyssna på och följa muntliga instruktioner. 
Tala: 
Återberätta en händelse. Svara på frågor. Hålla en enkel muntlig presentation. 

Under vårterminen kartlägger vi alla elever, både skriftligt och muntligt, för att se hur långt de har kommit i sin läs- och skrivutveckling utifrån Skolverkets bedömningsstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: