Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2020-01-15 15:05 i Tollarps skola Kristianstad
Vi arbetar med jordens och livets utveckling fram till den första människan.
Grundskola 1 – 3 Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att göra en tidsvandring från Jordens uppkomst fram till människans tid. Vi börjar redan för 14 miljarder år sedan vid jordens uppkomst och sedan vidare till för 4,6 miljarder år sedan och lär oss om livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans tidiga historia.

Innehåll

Syfte

 • utveckla nyfikenhet, intresse och kunskap om jordens och livets utveckling.
 • utveckla förmågan att reflektera över begreppen dåtid, nutid och framtid
 • utveckla förmågan att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen

Vi kommer att arbeta med:

Vi ska lära oss om livets utveckling på jorden, från första bakterier och djur fram till människans uppkomst.

 • jordens utveckling från Big Bang
 • livets början i havet      
 • livets utveckling i haven och på land.
 • dinosauriernas tid.
 • de första däggdjuren fram till människan.         

Undervisningen

Vi kommer att:

 • arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • arbeta med tidslinjen.
 • träna på att söka information.
 • läsa och skriva enkla faktatexter.
 • titta på filmer.
 • skapa olika alster.
 • dokumentera i No/So-boken.
 

Bedömning:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Jordens och livets utveckling

Du är på väg mot målen.
Du når målen.
Livets utveckling:
Du kan berätta var livet på jorden startade och lite om några av utvecklingsstegen.
Tidslinjer & tidsbegrepp
Du kan använda en tidslinje och förklara begreppen dåtid och nutid.
 • SO   3
Tidslinjer & tidsbegrepp
Du kan placera ut minst två livsformer på en tidslinje.
 • SO   3
Söka information
Du kan söka information och skriva en enkel faktatext.
 • Sv   3
Ämnesspecifika ord & begrepp
Du kan använda ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
 • Sv   3
Framställa bilder
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet tydligt framgår.
 • Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: