Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Babblarna

Skapad 2020-01-15 15:13 i 183331 Förskolan Växthuset Stockholm Farsta
Förskola
Varje Babblare representerar en del i läroplanen. Genom att använda Babblarna som konkret material så hoppas vi att vi kan fånga barnens intressen i de olika målen.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

 

Projektfråga

Hur ska vi vara mot varandra?

Läroplansmål och WKI:
Se mål nedan.

Projektbeskrivning: 

VAD:

Doddo vill så gärna att vi ska arbeta tillsamman, att alla ska känna delaktighet, att man säger stopp när det händer något som känns jobbigt och att vi pratar med varandra om hur vi känner och tycker. 

I samlingen tar Doddo upp sina och andras känslor och vi läser, diskuterar och spelar upp små teatrar hur man ska vara mot varandra. Doddo introducerar även stopphanden. 

Tanken är att Doddo ska ge verktyg till barnen hur de kan hantera konflikter.  

VARFÖR:

Vi ska stötta och hjälpa barnen i gruppen att hitta relationer till varandra, hur man ska vara och kan göra med varandra. Vi arbetar med gruppdynamiken för att alla barn ska känna sig trygga med oss, varandra och i en stor barngrupp. 

 HUR:

Varje figur i Babblarskaran kan kopplas till ett område i läroplanen. Naturvetenskap, Språk, Rörelse och hälsa, Skapande, Normer och värden samt Matematik. 

Vi kommer att arbeta under året med de 6 första Babblarna. Varje figur har en egen samlingslåda med saker som kan kopplas till det området. Det är ofta nya spännande saker i lådorna som inspirerar till nya utforskande, diskussioner, lekar och uppgifter. Man vet aldrig vad Babblarna har med sig.

När en ny Babblarkompis flyttar in och vi arbetar med den, finns de andra kvar och kommer tillbaka. T.ex om vi skapar och målar är Diddi med i målarrummet och om det uppstår någon konflikt i barngruppen kan Doddo komma och hjälpa till.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: