Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text, åk 4

Skapad 2020-01-15 15:31 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Vi ska under några veckor arbeta med instruerande texter. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under några veckor arbeta med instruerande texter. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Mål:

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad kronologisk ordning är
 • Veta vad moment och arbetsgång betyder
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
 • Veta vad infinitiv och imperativ är.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.
 • Skriva och organisera en instruerande text.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår Zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på imperativ och infinitiv.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning:

 • Jag kommer att bedöma din text som du producerar vid bedömningstillfället. I bedömningen kommer jag att använd matrisen (rutorna) nedanför. Du kan titta på matrisen under arbetets gång för att se vad som ska bedömas. Du kommer också att sätt ditt eget mål för arbetsområdet genom att "klicka i" matrisen själv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva instruerande text

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mer än goda kunskaper
Kunskap om instruerande text
* Eleven följer enkla instruktioner.
* Eleven följer instruktioner och känner igen texttypen "Instruerande text" .
* Eleven följer instruktioner och kan räkna upp vad som är typiskt för en "Instruerande text".
Skriva instruktion
* Eleven skriver en fungerande instruerande text på egen hand
* Eleven skriver en relativt väl fungerande instruerande text på egen hand.
* Eleven skriver en väl fungerande instruerande text på egen hand.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Viss säkerhet i stavning.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav används med säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med mycket god säkerhet. Stor/liten bokstav används med stor säkerhet. Få stavfel.
Kombinera text och bild
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: