Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - språkets betydelse för integrationen

Skapad 2020-01-15 15:51 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Har språket någon betydelse för integrationen?

Innehåll

Pedagogisk planering SVA 2

Språkets betydelse för integration

Invandrarna av Vilhelm Moberg

Under 6 veckors tid ska vi arbeta med området Språkets betydelse för integration. Vi kommer att bland annat läsa Vilhelm Mobergs bok Invandrarna (Lättläst klassiker). Vi kommer under tiden som vi läser ha lässtopp vid tre tillfällen. Till dessa tillfällen ska ni ha läst ett visst antal sidor (det är viktigt att ni håller tidsplanen för att kunna hänga med!!!!) Vid dessa lässtopp kommer vi att diskutera olika frågor. 

Det är viktigt att ni följer lässchemat eftersom vi kommer att varva enskild läsning med högläsning samt diskutera boken utifrån lässchemats anvisningar. Ni kommer att få tid att läsa på lektionstid också, därför SKA boken vara med vid varje tillfälle. 

Läsningen av boken kommer att varvas med artiklar och filmklipp. 

Läsningen avslutas med en argumenterande text där ni ska argumentera för språkets betydelse för integration. Uppsatsen kommer att skrivas i skolan på lektionstid. NI kommer också få göra ett argumenterande tal inom samma område. 

 

VIKTIGT!

Ni kommer att behöva läsa ca 90 sidor i veckan, det vill säga ca 18 sidor på skoldag. Det kan kännas mycket nu, men det är lite text på varje sida, dessutom kommer ni få möjlighet att läsa på lektionerna. Ta verkligen vara på tiden i skolan så blir det inte så mycket läsning hemma. 

För att ni ska få ut så mycket som möjligt av våra diskussioner är det viktigt att ni följer lässchemat! Diskussionen är till väldigt stor hjälp inför slutuppgiften. 

 

Lycka till! 

Jenny

 

 

Uppgifter

 • Examinerande uppgift - Argumenterande text och tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
  Sva  -
 • Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.
  Sva  -

Matriser

Sva
Argumenterande text - språkets betydelse för integrationen

Rubrik 1

E
C
A
Läsa
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i [...] texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i [...] texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i [...] texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Läsa
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Skrivuppgift
Eleven kan skriva [...] texter med referenser till andra källor.
Eleven kan skriva väldisponerade [...] texter med referenser till till andra källor.
Eleven kan skriva väldisponerade [...] texter [...] och har referenser till andra källor.
Mönstertext
Eleven kan med viss säkerhet använda sig av andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda sig av andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda sig av andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Ordförråd och grammatik
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga [...] kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga [...] kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga [...] kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Språkhistoria
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Argumenterande tal
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade och där budskapet framgår tydligt.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna.
Eleven kan göra muntliga anförande som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna. Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant och eleven kan använda betoning för att framhäva betydelsenyanser.
Presentationstekniska hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda produktionstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda produktionstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda produktionstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: