👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en insändare - argumenterande text

Skapad 2020-01-15 15:58 i Stordammens skola Uppsala
Att skriva en insändare - argumenterande text åk 6
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska ni få lära er hur man gör för att övertyga, övertala och påverka någon genom att skriva argumenterande text. Vecka 2-4.

Innehåll

Undervisning

På lektionerna kommer vi:

- träna muntlig argumentation

-läsa olika insändare och lära oss om dess uppbyggnad

-gå igenom och lära oss ämnesspecifika drag hos texttypen

-lära oss olika språkliga knep såsom överdrifter, upprepningar och känsloladdat språk

-träna på att skriva gemensamma insändare och egna insändare

- lära oss begreppen tes, argument och motargument

 

Du ska:

- delta aktivt på lektionerna

- skriva en egen insändare om valfritt ämne utifrån det vi har lärt oss på lektionerna

Bedömning

 Du bedöms utifrån:

- de diskussioner och aktiviteter du deltar i under lektionerna

- den insändare du skriver

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6