Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-01-15 16:00 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vet du vilka rättigheter du har? Eller hur är det med lagarna?-kan du dem? Kan man skylla på att man inte känner till alla lagar som finns i Sverige och utomlands? Vad är skillnaden mellan lag, regel och norm? Varför har vi lagar överhuvudtaget, är det inte bättre om alla gör som de tycker, de flesta skulle ju inte bli brottslingar bara för att lagarna försvann-eller? Hur fungerar det med brott-när är det ett brott och hur går det till från brott till påföljd och efter? Som du märker finns det många saker man måste känna till om lag och rätt-alltså både skyldigheter och rättigheter. De är byggstenar i vårt samhälle och vår demokrati och vi behöver dem därför måste vi alla lära sig detta.

Innehåll

Pedagogisk plan: Lag och rätt

Syfte: Vet du vilka rättigheter du har? Eller hur är det med lagarna?-kan du dem? Kan man skylla på att man inte känner till alla lagar som finns i Sverige och utomlands? Vad är skillnaden mellan lag, regel och norm? Varför har vi lagar överhuvudtaget, är det inte bättre om alla gör som de tycker, de flesta skulle ju inte bli brottslingar bara för att lagarna försvann-eller?

Hur fungerar det med brott-när är det ett brott och hur går det till från brott till påföljd och efter?

Som du märker finns det många saker man måste känna till om lag och rätt-alltså både skyldigheter och rättigheter. De är byggstenar i vårt samhälle och vår demokrati och vi behöver dem därför måste vi alla lära sig detta.

 

Undervisning:

Arbetsområde: Lag och rätt: Vecka 5-12

Hur kommer arbetet gå till?

 • Genomgångar -Powerpoint kommer finnas tillgänglig i OneNote
 • Studiebesök- Flemingsbergs tingsrätt, för att se hur det ser ut i en domstol och händer praktiskt i en rättegångsprocess.
 • Värderingsövningar-där ni tränar på att ta ställning och föra fram era åsikter
 • Se filmerna, Brott & Straff via www.urplay.se
 • Använda oss av viktiga källor, https://www.bra.se/, https://www.kriminalvarden.se/
 • Vi kommer läsa några artiklar- som undersöker varför man blir kriminell

 

Lärandemål: vad ska du lära dig?

 • Jämföra och förklara lagar i ett demokratiskt samhälle med rättssystem i odemokratiska samhällen.
 • Kritiskt granska de normer och regler som råder i olika sammanhang samt hur opinioner och samhällsklimat kan påverka lagstiftningen
 • Förklara och använda olika begrepp när du resonerar.
 • Analysera kring orsaker och konsekvenser till ungdomsbrottsligheten och brottsutvecklingen i Sverige. Och orsaker till varför man begår brott och konsekvenser av att begå olika typer av brott
 • Redogöra för processen från brott till påföljd och för vanliga ungdomsbrott
 • Föreslå lösningar på hur man kan minska ungdomsbrottsligheten och vem som ska/kan ansvara för minskningen. Vi tittar på en modell som är bra när man läser samhällskunskap, individ, grupp, samhälle.
 • Samtala, lyssna, motivera och uttrycka egna åsikter.

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

 • På lektionerna, Var delaktig i diskussionerna, ställ frågor
 • Använd dig av de begrepp som vi går igenom på lektionerna.
 • Samtala, lyssna, motivera och uttrycka egna åsikter.
 • Rollspel- Vi spelar upp en rättegång (Analogt alt. Digitalt) 
 • Skriftligt- Ni kommer behöva lämna in några korta skrivuppgifter

 

Viktiga Begrepp:

Regler

Lagar

Brott

Sveriges rikes lag.

Domstol

Tingsrätt

Nämndeman

Påföljd

Mörkertal

Husrannsakan

Tilltalad

Stöld

Åtal

Socialtjänsten

Mened

Åtalsunderlåtelse

Uppsåt

Balkar

Offentlig rätt

Gripa

Ed

Rättsstat

Brottsoffer

Anhållen

Dom

Stifta

Åklagare

Häktad

Resning

Juridik

Förundersökning

Straffmyndig

Förhör

Målsägande

Intern

Häleri

Hemfridsbrott

Olaga intråg

Ofredande

Mened

Skadegörelse

Förargelseväckande beteende

Sexuellt ofredande

Kränkande fotografering

Uppgifter

 • SH: Fördjupningsuppgift:Förtal

 • SH: Fördjupningsuppgift: Förtal

 • Fördjupningsuppgift:Förtal

 • Uppgift,Ungdomsbrottslighet

 • Varför begår människor kriminella handlingar?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: