Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltiderna

Skapad 2020-01-15 16:46 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Måltiden på förskolan ska vara en trevlig lugn stund tillsammans där mycket lärande, samtal och reflektioner får ta stor plats. Barnen skall få utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Varje barn skall också få stort utrymme att kunna påverka sin egen situation med aktiva valmöjligheter.

Innehåll

Vi pedagoger precenterar maten för barnen genom tecken och visar vad vi skall äta.

Alla barn skall ges möjlighet att välja vad de vill äta, pedagogerna uppmuntrar barnen att smaka på all mat.

Barnen har bestämda platser vid borden där det är stolar med deras namn på.

Vi pedagoger anpassar hela matsituationen utifrån barnens behov och förmågor så att deras stolar är rätt inställda samt att de får glas eller muggar som de kan dricka ur samt bestick och haklappar som passar dem.

Alla barn skall få den hjälp de behöver för att kunna äta som att tex.bli matad.

Pedagogerna är observanta på om barnen äter med höger eller vänster hand och hjälper barnen att välja rätt.

Under måltiden så pratar vi med barnen om maten vi benämner färger, luktar, antal, konsistens mm.

I slutet av måltiden erbjuds alla barnen att få välja att äta en hård smörgås som en del i deras munmotoriska träning. 

Vi hjälper barnen att samspela med varandra under måltiden för att utveckla sina sociala färdigheter.

Efter måltiden går några barn i taget och pedagoger till skötrummet där barnen får tvätta sig även där får barnen pröva själva att tvätta mun och händer med hjälp av pedagogen.

Genom att vi har samma rutiner varje dag kring våra måltider så skapar vi en trygghet för barnen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: