Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån

Skapad 2020-01-15 16:59 i Söderskolan Falkenberg
Ett arbetsområde i svenska utifrån materialet "Uppdrag språklyft". Vi läser om Sally Smart och arbetar med en del av uppgifterna.
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer läsa om detektiven Sally Smart och arbeta med uppgifter kopplat till berättelsen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:
-samtala om texter
-framföra din åsikt och motivera den
-prata inför andra
-lyssna på andra
-skriva olika typer av texter

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:
-återberätta innehållet i texten som du läst/lyssnat på
-framföra din åsikt samt motivera den
-skriva läsligt för hand, eller på iPad
-stava vanligt förekommande ord samt använda skiljetecken korrekt
-skriva texter med olika syften och använder dig av egna formuleringar 
-ge respons på egna och andra texter

Hur det kommer att bedömas:
-Genom observationer under lektioner
-Genom muntliga redovisningar i mindre grupp och i helklass
-Skrivuppgifter
-Självbedömning och kamratbedömning

Undervisning och arbetsformer

Detta kommer vi att träna på genom att:

-läsa berättelsen om Detektivbyrån och göra de uppgifter som är kopplade till den 
-återberätta en text eller berättelse.
-lyssna på varandra.
-prata inför varandra, argumentera och motivera sin åsikt både skriftligt och muntligt. 
-skriva olika typer av texter, både för hand och på iPad.
-träna på att ge respons på egna texter samt andras texter.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: