Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kan du forma din framtid?

Skapad 2020-01-15 18:27 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap Geografi
Hur kan du forma din framtid? Vilka val och prioriteringar i vardagen kan du göra för att påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling?

Innehåll

Mål

Du ska känna till,

 • begrepp såsom demokrati, beslutsfattande, opinion, skatt, inkomst, konsumtion och privatekonomi.
 • hur vår skatt används, såväl den kommunala, statliga och skatten som går till våra landsting.
 • hur man som medborgare kan vara med och påverka beslut.
 • olika framtida valmöjligheter gällande ditt yrkesval.
 • hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Undervisning

Du kommer att få,

 • besöka räddningstjänsten i Stenkullen.
 • besöka Kommunhuset i Lerum.
 • vara med i ett forskningsprojekt från Göteborgs universitet.
 • höra boken “Världsklass” läsas högt i klassen och diskutera bokens innehåll tillsammans med dina kamrater.
 • se på filmer kopplade till vårt arbetsområde.
 • delta i grupparbete kring att planera en egen stad.
 • arbeta med olika begrepp genom texter, samtal och övningar av olika slag.
 • arbeta med argumenterande texter både vad gäller att läsa och förstå samt att skriva egna.
 • besök av förälder/föräldrar som berättar om sitt/sina yrken.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att,

 • använda dig av olika begrepp genom ett skriftligt test i slutet av temat.
 • skriva en argumenterande text.
 • delta i samtal av olika slag.

Kopplingar till läroplanen

 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: