Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns utforskande av snäckor.

Skapad 2020-01-15 19:18 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Barns nyfikenhet leder till ett utforskande och lärande i mötet med snäckor.

Innehåll

Pedagogisk planering för:

Upprättad Januari 2020 av Petra Giannoudi

Var är vi? 

Allt började med att vi fick tre afrikanska jätte snäckor till vår verksamhet Slottet på Tofta förskola. Barnen visade nyfikenhet och ville gärna utforska snäckorna genom att titta på dom, men några barn  ville även utforska dom genom att känna på snäckorna. Barnen inredde terrariet med olika material, såsom jord, pinnar, kottar, blommor, keramikkruka där de kan gömma sig, äggskal samt mat ( maskrosblad). Barnen får vara med om den dagliga skötseln av snäckorna  samt att ta hand om våra nya husdjur i verksamheten. Barnen bjuder gärna in de som hämtar dom för att  titta och berätta om snäckorna.  

 

Hur gör vi:

 Snäckorna placeras tillgängligt i rummet så att barnen och pedagoger  kan utforska dem men även tillsammans med vårdnadshavarna.

 För att underlätta barnens egen dokumentation kommer att  vi placera ut papper och pennor jämte terrariet så det kan rita av snäckorna. Vi kommer även att förklara att de gärna får be om lärplattan för att ta kort eller filma.

 Vi lyssnar in barnens funderingar, försöker ställa frågor som får dem att tänka vidare eller jämföra och gör dem uppmärksamma på spännande saker hos snäckorna.

Utifrån barnens egen dokumentation och deras funderingar som vi hjälpt till att dokumentera  kan vi planera hur vi ska utmana  barnen vidare.

Vi skapar en dokumentationsvägg med foto på snäckorna och deras utveckling men även foto där barnen utforskar snäckorna.

Vi stöttar barnen i deras nyfikenhet och utmanar dom i deras sökande efter kunskap genom att söka efter fakta på nätet.

Vi kommer även att använda oss utav qr- koder där barnen får scanna koden med hjälp av lärplattan. Denna kod leder oss till en dokumentär film med olika fakta om snäckorna.

 

 Varför:

Vilka mål i läroplanen som planeringen strävar mot länkas här under.

Vår huvudsakliga tanke är att barnen på ett spännande och roligt sätt ska få erfarenhet av att observera, undersöka frågeställningar, jämföra, revidera tankesätt och dra slutsatser. Nyfikenheten och reflektionen är viktigast men att man sedan skapar sej en första uppfattning om snäckor är såklart också positivt.

 

 

 Vad vill vi se för förändrat kunnande:

# Att barnen visar respekt och empati mot allt levande.

# Att barnen får ett expansivt språk med naturvetenskapliga termer.

# Att barnen får en ökad förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

# Att barnen lär sig skillnaden på snäcka och snigel.

 

Från lokalt till expansivt språk:

Att barnen får ett expansivt språk med naturvetenskapliga termer.

Att barnen får kännedom om  namnen  på våra vanligaste snäckarter i vår närmiljö så som, trädgårdssnäcka, vinbergssnäcka, mördarsnigel och skogssnigel.

 

Barn som behöver både stöttas och utmanas i:

Barnen behöver stöttas och utmanas i sitt utforskande av snäckor samt att våga känna på dom och så småningom våga hålla en snäcka i handen.

 

Mönster görs tydliga:

Snäckans livscykel, från vuxen snäcka till att det förhoppningsvis blir ägg och nya snäcklingar.

 

Vad innebär det att kunna något och utveckla ett kunnande:

Barnen kan ta ansvar för att snäckorna får mat och skötsel.

Barnen vet att det är ett levande djur och att man måste visa empati och ta ansvar för allt levande.

 

  Dokumentation:

Dokumentation sker genom att vi fotograferar och filmar snäckorna under tiden barnen utforskar dem.

Vi synliggör barnens utforskande av snäckor på vår dokumentationsvägg.

Genom att ha en dokumentationsvägg stödjer vi barnen i deras utforskande.

Vi lägger in barnens lärande i deras egna lärloggar.

Vi gör inlägg i bloggen som vårdnadshavare och barn kan reflektera över tillsammans.

 

Analys:

Ha husdjur på förskolan, om möjligheten finns. Det är ett bra val att ha snäckor framför allt är de allergi vänliga. Genom att ha djur på förskolan lär barnen sig empati mot allt levande. De växer i rollen .när de får vara med om att ta hand om samt ta ansvar för snäckorna. Att ha snäckor på förskolan gör det möjligt för barn som inte har djur hemma att få vara med om att ta ansvar för något levande.

Hur blev det?

 Utvärdering:

 

 Hur går vi vidare?

 • När våren och sommaren kommer undersöker vi vår närmiljö om vi kan hitta snäckor eller sniglar där.

 • Dessa kommer vi att utforska och jämföra med våra snäckor inomhus. Vi fotograferar olika snäckor/ sniglar som vi hittar ute i naturen och barnen får berätta till bilden.

 • Kanske blir det en saga utifrån bilderna.

 • Barnen fotograferar snäckor/sniglar från ett barns perspektiv. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: