Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan "Barns delaktighet och inflytande"vt-20

Skapad 2020-01-15 20:18 i Taxinge förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från LpFö 2:3 Barns delaktighet och inflytande.

Innehåll

Avdelning

Taxarna (Petra, Pia och Camilla)

Prioriterat mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Nuläge

Januari och februari -20 Vi har skolat in fyra nya kompisar på Taxarna. Ofta observerar vi barngruppen för att se vad barnens behov är (ibland varje dag för att snabbt kunna göra de förändringar som krävs). Vi har i nuläget ett bra arbetssätt där alla barn får möjlighet att synas, höras och får stort talutrymme. Vi fortsätter vårt arbete i smågrupper för att alla individer ska få utvecklas efter bästa förutsättningar. Vi pedagoger uppmärksammar varandra och ger positiv och även negativ feedback för att även vi ska utvecklas...

 

Utveckling pågår när barnen

- Erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå bemöts och tas tillvara...

- Är trygga i sig själva och med oss pedagoger. 

- Får förutsättningar att bli lyssnade på, delaktiga i val och att lyssna på andra.

- Får en förståelse för sina handlingar och ser konsekvenser av dem. (ex. om jag tar en sak av någon, blir den ledsen).

- Kan turas om och dela med sig och samarbeta.

- Efter en lek ställer iordning miljön (sorterar, ställa sakerna på sin plats)

 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Genom vårt arbetsätt och undervisning får vi starka, trygga barn som vågar vara sig själva. De blir starka i deras resonemang då de vet att deras åsikter blir respekterade.

- Vi pedagoger är bra förebilder genom att vi visar och vägleder barnen

- Arbeta i små grupper, där alla barn blir hörda och sedda

- Lyssnande pedagoger ger lyssnande barn

- Stärka barnen i deras uppfattningar och resonemang (vi läser av, vägleder, stöttar och sätter ord på)

- Stötta åsikter i grupp, ingen åsikt är fel alla har rätt till sin åsikt

- Vi pedagoger vill ge barnen en positiv energi, där vi hjälper till att hitta lösningar tillsammans

- Förändra i miljön efter behov tillsammans med barnen

- Vi stärker/uppmuntrar bra beteenden

 

Så här ska vi följa upp

På våra dagliga reflektioner, avdelningsplaneringar

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: