👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 3

Skapad 2020-01-15 20:26 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Nu ska vi bland annat dela in helheter i lika stora delar, skriva tal i bråkform, addera och subtrahera bråk. Vi ska också ta reda på vilket bråk som saknas för att bilda en hel...

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
- tal i bråkform
- jämföra och storleksordna bråk
- del av helhet och del av antal
- addera bråk
- subtrahera bråk

Hur ska vi arbeta?
- självständigt, i par och/eller grupp(EPA)
- praktiska och digitala övningar där du får pröva och öva
- diskutera och lösa uppgifter i Singma matematikböcker

Vad ska du lära dig?
- kunna dela en hel på olika sätt i lika stora delar
- kunna uttrycka delar av en hel i bråkform
- förstå innebörden av och kunna ange täljare och nämnare
- kunna ange bråk som saknas för att bilda en hel
- upptäcka att olika bråk kan ha lika värde
- jämföra och storleksordna bråk med gemensam nämnare
- jämföra bråk med olika nämnare
- placera bråk på en tallinje
- se mönster i talföljder med bråk
- addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare
- dela in olika antal föremål i tredjedelar och fjärdedelar
- beräkna 1/3 och 1/4 av ett antal

Hur ska du visa att du lärt dig?
- samtal och gruppdiskussioner
- övningsuppgifter, i grupp och enskilt
- enskilda kunskapsuppgifter, kunskapsloggen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3