Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktion

Skapad 2020-01-15 20:33 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Svenska Bild
Det finns olika typer av instruktioner. De kan vara både muntliga och skriftliga. Instruktioner stöter du på såväl i skolan som hemma eller till och med där du utövar din hobby. Recept och spelregler är en typ av instruktion.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att:

utveckla din förmåga att... 

 • formulera sig i tal och skrift
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt olika material

 

...utveckla dina kunskaper om instruktioners struktur samt att fota informativa bilder som passar till instruktionerna.

 

Arbetsområdet:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, och bild samspelar. 
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Att skriva, disponera och redigera texter med hjälp utav dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Fotograferande och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Arbetssätt:

 • Läsa instruktioner.
 • Prata om struktur och uppbyggnad.
 • Följa instruktioner.
 • Skriva om en instruktion.
 • Skriva egen instruktion.
 • Fotografera bilder som förstärker instruktionen.

 

Detta kommer att bedömas:

 • Instruktionens uppbyggnad och struktur. 
 • Regler för stavning och skiljetecken.
 • Bildernas lämplighet till instruktionen.
 • Bildernas sätt att kommuniceras till instruktionen.
 • Förmåga att fotografera bild till instruktionen.

 

 

Matriser

Sv Bl
Instruktion

--->
--->
--->
--->
SV
Formulera sig i tal och skrift.
Du är på god väg att kunna skriva en instruktion.
Du kan skriva en instruktion med ett begripligt innehåll. Du har en struktur på din instruktion där du fått med de viktigaste delarna, rubrik, material och tillvägagångssätt. Du använder ord som passar för en instruktion och varierar dessa något.
Du kan skriva en instruktion med ett ganska tydligt innehåll. Du har en struktur på din instruktion där du fått med alla delarna, rubrik, inledning/bakgrund, material, tillvägagångssätt och tips. Du använder ord som passar för en instruktion och varierar dessa.
Du kan skriva en instruktion med ett tydligt innehåll. Du har en struktur på din instruktion där du fått med alla delarna korrekt, rubrik, inledning/bakgrund, material, tillvägagångssätt och tips. Du använder ord som passar för en instruktion och varierar dessa på ett sätt gör instruktionen tydlig.
SV
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Du är på god väg att kunna kombinera foto och instruktion på ett sätt som förstärker och levandegör budskapet.
Genom att kombinera din instruktion med foto, som i huvudsak passar ihop med din instruktion, förstärker och levandegör du budskapet i den.
Genom att kombinera din instruktion med foto, som passar ganska väl ihop med din instruktion, förstärker och levandegör du budskapet i den.
Genom att kombinera din instruktion med foto, som passar väl ihop med din instruktion, kan du på ett effektivt sätt förstärka och levandegöra budskapet i den.
SV
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du kan ännu inte bilda meningar och sätta ut punkt och stor bokstav.
I din instruktion använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken med viss säkerhet. Du visar att du kan bilda meningar och sätta ut punkt och stor bokstav.
I din instruktion använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken med ganska stor säkerhet. Du visar att du kan bilda meningar och sätta ut punkt, kommatecken och stor bokstav med viss säkerhet.
I din instruktion använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken med stor säkerhet. Du visar att du kan bilda meningar och sätta ut punkt, kommatecken och stor bokstav.
BL
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du är på god väg att kunna framställa informativa bilder, fotografier, som passar ihop med din instruktion.
Du kan framställa informativa bilder, fotografier, som på ett enkelt sätt talar om erfarenheter och upplevelser där budskapet ganska tydligt framgår.
Du kan framställa informativa bilder, fotografier, som på ett ganska tydligt sätt talar om erfarenheter och upplevelser så att budskapet framgår.
Du kan framställa informativa bilder, fotografier, som på ett tydligt sätt talar om erfarenheter och upplevelser så att budskapet på ett passande och tydligt sätt framgår.
BL
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt olika material
I arbetet är du på god väg att kunna använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: