Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2 vt 2020 Vikmanshyttans skola

Skapad 2020-01-15 21:48 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Att finna glädje i rörelse och lek är grunden för en god hälsa och livsstil.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Glädjen i att röra sig och leka tillsammans är viktig. Under våren kommer du att få prova på många olika aktiviteter, lekar och idrotter.

Innehåll

Målet med undervisningen

-Att du tycker det är roligt.

-Att du deltar och gör ditt bästa efter dina egna förutsättningar.

-Att du kan följa en enkel uppvärmning och aktivitet.

-Att du får prova på olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus under de olika årstiderna.

-Att du får röra dig till musik

-Att du får vattenvana.

-Att du får träna på att samtala om det vi gjort och lära dig, för aktiviteten, passande begrepps ord

-Att du får röra dig och lägger grunden för en god hälsa och livsstil.

-Att du förstår betydelsen av omklädning och dusch.

-Att du känner till lite om allemansrätten.

Arbetssätt

Vi kommer att leka olika lekar och genomföra olika aktiviteter utomhus och inomhus. T ex springa, hoppa, klättra och balansera. Lära oss olika bollekar och andra grupplekar. Vi kommer att åka till Vasahallen 2 gånger per termin för att leka i vattnet och träna simning. Vi kommer vintertid att vara ute och prova på vinteraktiviteter som vädret tillåter. Vid de olika aktivitetstillfällena kommer vi att byta om till "rätt" kläder och efter aktiviteten duscha. Tillsammans kommer vi att gå på promenader och leka i skogen och prata om att man t ex inte får skräpa ner i naturen (allemansrätten).

Bedömning

Du har deltagit utomhus och inomhus och gjort ditt bästa i uppvärmning, lekar, spel och idrotter som innefattar de olika motoriska grundformerna t ex springa, hoppa, balansera, krypa, klättra och åla. Du har deltagit i lekar och rörelser på grunt vatten. Du förstår betydelsen av omklädning och dusch. Du känner till allemansrättens grunder,- som att inte skräpa ner.

Grovmotoriska förmågor

Åla, krypa, gå, springa, rulla, stödja, balansera, hänga, klättra, hoppa, kasta, fånga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, åk 1-3

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Lekar och spel
Du deltar i rörelseaktiviteter med stöd.
Du deltar i lekar och spel på egna villkor.
Du deltar och visar hänsyn till andra i gruppen vid lekar och spel. Hanterar med- och motgångar.
Du deltar aktivt i alla idrottsaktiviteter och lekar samt följer gemensamma regler.
Motorisk träning
Du behöver hjälp med att utföra enkla rörelseaktiviteter.
Du utför enkla rörelseaktiviteter på egen hand.
Du kontrollerar den egna kroppen och behärskar olika motoriska rörelser.
Du visar tillit till din balans och kroppskontroll även i nya och ovana situationer.
Simning
Du kan leka och utföra aktiviteter i vatten där hon/han bottnar.
Du kan simma 25 m i magläge.
Du kan simma 50 m i magläge i djup bassäng.
Du kan simma 150 m i magläge och 50 m på rygg i djup bassäng.
Nödsituatiner vid vatten
Sommar
Du var inte med när vi övade livräddning.
Du var med när vi övade livräddning.
Du var med när vi övade livräddning.
Du var med när vi övade livräddning.
Samtala
Du behöver stöd för att samtala om det vi gjort.
Du använder några begreppsord som hör till aktiviteten vi genomfört.
Du använder flera begreppsord som hör till aktiviteten vi genomfört.
Du använder begreppsord som hör till aktiviteten och samtalar om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
Hälsa
Du behöver påminnas om att duscha och byta om.
Du tar ansvar för att duscha och att byta om.
Du tar ansvar för och visar förståelse för hur mat, hygien och motion påverkar kroppen.
Du tar ansvar och visar förståelse för hur mat, motion och hälsa påverkar den egna kroppen tar egna initiativ till idrottsaktiviteter.
Natur och utemiljö
Du vill inte delta i aktiviteterna och visar tydligt att du känner dig obekväm att röra dig i utemiljö.
Du deltar i aktiviteterna utomhus på egna villkor och försöker anpassa dig till väder och plats.
Du deltar i aktiviteterna utomhus och anpassar dig till väder och plats.
Du deltar i aktiviteterna utomhus, kommer med förslag på förändringar och anpassar dig väl till väder och plats.
Allemansrätten
Du har än inte visat förståelse för Allemansrätten.
Med hjälp bidrar du med tankar och funderingar kring allemansrättens syfte och funktion.
Du har visat på förmågan att bidra med tankar och funderingar kring allemansrättens syfte och funktion.
Du har visat god förmåga att bidra med egna tankar och funderingar kring allemansrättens syfte och funktion.
Orientering
Du har än inte visat du förstår kartors uppbyggnad och funktion.
Du behöver hjälp för att förstå kartors uppbyggnad och funktion.
Förstår kartors uppbyggnad och funktion i olika sammanhang.
Du har lätt för att förstå kartors uppbyggnad och utläser utan svårigheter det som kartorna visar.
Säkerhet och hänsynstagande
Du har än inte visat säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel, och vid natur- och utevistelser.
Du visar viss säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel, och vid natur- och utevistelser.
Du visar säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel, och vid natur- och utevistelser.
Du visar god säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel, och vid natur- och utevistelser.
Skidåkning/skridskoåkning
Inte deltagit
Deltagit
Deltagit
Deltagit
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: