👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil år 8

Skapad 2020-01-15 22:37 i Domnarvets skola Borlänge
En planering kring hälsa och livsstil i idrott.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att jobba med hur rörelse påverkar oss tillsammans med flera andra faktorer så som energiintag, vila, ergonomi och skaderisker. Lektionerna kommer att byggas upp med hjälp av Anders Hansens program Din Hjärna på SVT och del 3 främst. Även en utmaning utlovas där du med hjälp av din mobil eller andra hjälpmedel ser hur många steg du tar per dag och om du kan komma upp i över 11 000 steg per dag så som Anders oftast går.

Innehåll

Lektionsinnehåll:

 

PLANERING 

Huvudmoment 

Test 

Praktiskt moment 

Lektion v. 3 Torsdag 

Fysisk aktivitet - hjärnan 

Introduktion steg 

Pulshöjande lek 

Lektion v. 4 Tisdag 

Hjärnan, åldrande, minne 

Hjärnaktvitet 

Jedi gympa 

Lektion v. 4 Torsdag 

Kreativitet och stress 

Kreativitet 

Boxpass-styrka 

 

Lektion v. 5 Torsdag 

Lyckas bättre/Skaderisker 

Puls 

Ergonomi 

Lektion v. 6 Torsdag 

Reflektion 

Skriftligt eller tala in muntligt. 

När du är klar finns det möjlighet till aktivitet. Brainbrakes kommer även att finnas under uppgiften - för att lyckas bättre! 

 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att se programmet Din hjärna uppdelat på de olika lektionerna ca 10-20 min långa delar.

Därefter kommer vi att arbeta praktiskt med olika varianter på rörelser och hur de kopplas ihop med hälsa.

Sista lektionen kommer ni att få svara på några frågor och det är då en fördel om man har gjort utmaningen.

Alla får en utmaning att gå lika många steg som Anders Hansen säger att han gör i medeltal i sitt program Din Hjärna dvs 11 000.

Denna utmaning handlar om att öka sin vardagsmotion och är utöver ev. träningar och idrottsaktiviteter, hur kan du få in det i din dagliga rytm?

 

För att lyckas med utmaningen:

 • Gå till/från skolan.
 • Gå en busshållplats längre bort (kliv på vid nästa hållplats).
 • Ta en promenad på raster eller håltimmar.
 • Ta en extra lång väg till olika lektioner (om du hinner).
 • Gå ut med hunden.
 • Ta en promenad med en kompis eller familj på eftermiddag/kväll.
 • Gå till affären eller kompisen.
 • Följ med på kortpromenad vid lunch. 
 • Om ni ska ha diskussionsuppgifter eller andra projektarbeten eller problemlösning där ni ska prata med varandra - be om att få ta ett promenadmöte!

 

Steghjälp på skoltid:

V. 4-6 kommer Jenny att gå från glasgången följande tilder (vi går 20-30 min i rask takt).

Måndag: 12:30

Tisdag: 11:30

Onsdag: 12:30

Torsdag: Ingen gemensam dock har många långa raster och håltimme.

Fredag: 11:55

 

Material:

Se film på svtplay - Din hjärna https://www.svtplay.se/video/23934371/din-hjarna/din-hjarna-sasong-1-fysisk-aktivitet?start=auto

 1.  Vi ser till 20:00 lektion 1.
 2.  Vi ser från 20:00-37:30 lektion 2.
 3.  Vi ser från 37:40- 47:20 lektion 3.
 4.  Vi ser från 47:20 - 58:37 lektion 4.

Frågor till filmen och som vi ska skriva om v. 6 torsdag (publiceras under uppgifter v. 4).

Text om skaderisker (publiceras under uppgifter v. 4).

 

Uppgifter

 • Begreppsordlista Idrott och hälsa

 • Frågor att besvara torsdag v.6

 • Skaderisker, rörelse och hälsa

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Hälsa och livsstil (teori)
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Hälsa och livsstil (praktik)
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.