Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö

Skapad 2020-01-16 05:47 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Utforskande av närmiljö

Innehåll

Syfte- 

Vi vill väcka barnens intresse för naturen och ge dem möjlighet att upptäcka sin närmiljö.

Vi kommer att ha en planerad utflykt varje vecka där vi tillsammans med barnen kommer utforska och upptäcka vår närmiljö.

 

 Dokumentation under läroprocessen-

Unikum, utvecklingssamtal, avdelningsmöten

Vi kommer dokumentera kontinuerligt i Unikum. Vi kommer dokumentera på avdelningens dokumentationsvägg för att göra dokumentationen lättillgänglig för barnen. Dokumentationen kommer ske genom text, foto och video, samt genom utvecklingssamtal och avdelningsmöten. 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: