Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4

Skapad 2020-01-16 06:12 i Munkedalsskolan Munkedal
Vi kommer att arbeta med ämnet samhällskunskap varje vecka (40 minuter) i år 4. Rubrikerna kommer att vara: valet, demokrati, mänskliga rättigheter, familjen och vänner samt skolan. Vi arbetar med läromedlet PULS samhällskunskap.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med ämnet samhällskunskap varje vecka. Rubrikerna kommer att vara: demokrati, mänskliga rättigheter, familjen och vänner samt skolan. Vi arbetar med läromedlet PULS samhällskunskap och Gleerup.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: Vi arbetar med läromedlet PULS ca 5 kapitel, tillhörande arbetsuppgifter samt gruppdiskussioner. Vi ser Lilla aktuellt varje vecka med dess omvärldsbevakning. Vi ser även filmer i ämnet.

Så här ska eleverna få visa vad de har lärt sig: Vara aktiva på lektionerna, delta i gruppdiskussioner och skriva begreppsprov.

Förmågor som tränas och bedöms:

- Hur du kan undersöka och resonera kring olika samhällsstrukturer.

- Hur du kan använda begrepp i ämnet samhällskunskap.

- Hur du förstår processen kring hur man kan påverka beslut.

- Hur du kan värdera och uttrycka ståndpunkter.

- Hur du förstår människors och barns rättigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: