Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckenspråk på Utkikarna

Skapad 2020-01-16 06:26 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Teckenspråk som en förstärkning av det talade språket
Förskola
Teckenspråket används som alternativ och kompletterande kommunikation, och används som en förstärkning av det talade språket.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

   

  Vi vill ha som mål att använda teckenspråket som alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. Vi ser att barnen visar intresse för teckenspråket och hur de använder teckenspråk i sin kommunikation. Teckenspråket kan tydliggöra  för de barn som vi upplever behöver stöd att förstå och kommunicera med kroppen och tal. 

  Teckenspråket används tillsammans med talat språk, det förenklar för barnet att lära sig ord och det blir lättare att uttrycka sig. Tecken ger barnet redskap att tydliggöra det talande språket.

   

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

   

  Vi arbetar kontinuerligt med teckenspråk som en förstärkning av det talade språket. Vi ser hur många av barnen visar stort intresse av teckenspråket och hur barnen kommunicerar med hjälp av teckenspråk. Det blir tydligt hur teckenspråket ökar det talade språket då det är enklare att få fram ord med hjälp av det fysiska tecknet.

 • Vi rekommenderar en app som heter ”svenskt teckenspråkslexikon”. Här kan vårdnadshavarna skriva in ord som de sedan ser tecknas.

 •  

  De tecken som vi använder dagligen är bl.a: jobbar, ute, skor, jacka, samling, äta, olika maträtter, olika djur, leka, förskola, olika fordon m.m.

   

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Barnen kommer att få vara delaktiga att ta fram material tillsammans med oss. T.ex. sånger och ord. Vi kommer tillsammans synliggöra teckenspråket i miljön på Utkikarna. Vi använder teckenspråket kontinuerligt

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 •Pedagogerna och barnen på Utkikarna

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 - Målet är att alla barn ska komma till tal och känna sig trygga att kommunicera med andra. Med hjälp av teckenspråket kan barnen bli mer trygga i att uttrycka sig.   

- Barnen lär sig svenskt teckenspråk vilket innebär att de får med sig ett nytt språk från förskolan

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi att barnen använder för att lära sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

 

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna mer delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: