Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna - Språk

Skapad 2020-01-16 07:15 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
På mumindalen har vi börjat att arbeta med rim utifrån barnens intresse. Vi fortsätter sedan med de olika delarna i väpplarmaterialet för att ytterligare väcka intresse för ordens uppbyggnad , tal, skrift.

Innehåll

Språk med Väpplarna är uppdelat under två perioder,

varje del har fokus på olika saker för att det ska bildas en helhet och grund inför skolan.  

 

 

Syftet med Väpplarna: 

 

Väpplarna är ett material framtaget för att gynna barns utveckling i förskolan. Väpplarna är kopplade till förskolans läroplan (https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan). Till varje ämnesdel finns en introduktion där det går att läsa teorin och sätt att få in ämnet naturligt i vardagen på förskolan samt läroplansmål, boktips och digitala tips. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: