Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perdue! åk 7

Skapad 2020-01-16 07:22 i Gustavslundsskolan Helsingborg
I det här arbetsområdet tränar vi vår förmåga att förstå tal och formulera oss, genom att förstå och göra vägbeskrivningar.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Föreställ dig att du är på semester i Frankrike och går vilse. Vad gör du?

Du kan vara lugn. I det här arbetsområdet utvecklar du din förmåga att kommunicera muntligt och lär dig att förstå och kunna ge vägbeskrivningar.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Förmågan att tolka innehållet i talat språk.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal.

Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att delta i olika dialoger och rollspel, som handlar om att kunna förstå och ge vägbeskrivningar, visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande och göra dig förstådd.

I samtal, dialoger och rollspel visar du också att du själv kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt, talat språk, genom att svara på frågor, kommentera och ställa följdfrågor och föra samtalet och dialogen framåt.

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att tolka innehållet i talat språk.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal.

Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi arbetar med olika texter, som handlar om att gå vilse och försöka följa en vägbeskrivning, för att lära oss nya ord inom ämnesområdet.

 

Vi går igenom uttalsregler, samtalar och tränar dialoger med hjälp av olika fraser och uttryck och gör olika rollspel, inom området vägbeskrivningar, för att träna vår förmåga att prata franska.

 

Vi tränar på att använda samtalsstöd och ställa följdfrågor så att vi kan utveckla våra samtal.

 

Vi lär oss ord för platser och affärer i en stad (t ex park, bio) och repeterar prepositioner, dvs ord som förklarar var saker finns, för att kunna förklara var platser finns i en vägbeskrivning.

 

Vi fortsätter att träna på hur franska verb böjs i presens (nutid), för att kunna bilda meningar och går igenom och tränar på hur man ställer frågor.

 

Den muntliga slutuppgiften blir att framföra ett rollspel, som handlar om att kunna förstå och ge vägbeskrivningar. I rollspelet visar du att du kan kommunicera genom att fråga efter vägen till några olika platser i en stad, ställa följdfrågor och kommentera det som sägs. Du visar också att du kan byta roll och ge en vägbeskrivning.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2

Matriser

M2
Perdue!

Prata

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal
I samtalet ställer du enstaka frågor.
I samtalet ställer du några frågor.
I samtalet kan du ställa olika sorts frågor, för att ta reda på vägen till olika platser i en stad.
Du besvarar enstaka frågor.
Du besvarar några av frågorna.
Du besvara de frågor kompisarna ställer.
Du behöver stöd för att kunna delta i ett samtal.
Du kan delta i ett samtal och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du deltar aktivt i samtalet genom att kommentera det kompisen säger och använda samtalsstöd (d’accord, quelle chance etc) och ställa följdfrågor (c’est loin? etc).
Innehåll
Du kan säga enstaka meningar och med hjälp av enstaka prepositioner berätta var en plats ligger i en stad.
Du kan säga några meningar och med hjälp av några prepositioner berätta var en plats ligger i en stad, på ett till viss del sammanhängande sätt.
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, där du utförligt, varierat och sammanhängande berättar om var några platser ligger i en stad. Du använder ett flertal olika sorts prepositioner och beskrivande ord.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).
Uttal
Du kan oftast göra dig förstådd och försöker ha ett franskt uttal.
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de uttalsregler du har fått lära dig.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal, gör du dig förstådd genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig

Höra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Du förstår enstaka ord och meningar av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor.
Du förstår mycket av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du förstår det mesta av vad som sägs i samtalet och visar det genom att svara på frågor, kommentera det som kompisen säger och ställa följdfrågor.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: