Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kometen Lek

Skapad 2020-01-16 07:38 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 Lärandefokus LEK/Normer och Värden

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

 

Att man i lek tillsammans med andra behöver ta hänsyn till andras tankar, idéer och åsikter. Att leken ska följa det tema och de roller som gemensamt har förhandlats fram.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Utveckla sin fantasiförmåga, sin förmåga att fungera i grupp, sin förmåga att samarbeta samt förmåga att leka olika rollekar. Sin turtagningsförmåga.

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 

Att i mindre grupper leka rollek tillsammans. Ca 6 barn ska förhandla fram och komma överens om ett ”tema” för leken (vad de ska leka) och vilka roller var och en ska ha i denna lek (vem vara vad). Pedagogens uppgift blir att stödja barnen i deras lek genom att tex själv delta, komma med nya idéer och material eller att ”leka in” barn som har svårt för att leka eller att ta sig in i lekens gemenskap.

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 

 ”Vad ska vi leka tillsammans tycker du/ni?”

 

”Har du/ni några idéer?”

 

”Vad vill du vara i leken? Finns det något X skulle kunna vara?”

 

”Vilket material behöver vi?”

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

 ”Hur kändes det här?”

 

”Vad skulle vi kunna leka nästa gång?”

 

”Finns det något material ni skulle vilja ha?”

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: