Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan Matematik Prima 1B

Skapad 2020-01-16 07:48 i Liljeforsskolan Uppsala
Talområdet 0-12 Likahetstecken Hälften och dubbelt Större än och mindre än (> <) Addition 0-10 Subtraktion 0-10 Mönster Klockan hela timmar
Grundskola 1 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Du kommer att få arbeta med vårt läromedel "Prima matematik 1B".

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer bland annat att arbeta med:

 • Addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • Taluppdelning
 • Talen 0-100
 • Geometriska objekt
 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion
 • Storleksordna tal i talområdet 0-20
 • Längd (jämföra, uppskatta och mäta i cm)
 • Talen 0-100
 • Addition och subtraktion med hela tiotal, 0-100
 • Volym
 • Mönster
 • Klockans hela och halva timmar
 • Begreppet halva
 • Problemlösning
 • Hälften så många

 

Undervisning och arbetsformer

 

Du kommer att få träna dina förmågor i matematik genom att arbeta i läromedlet Prima och andra uppgifter. Du kommer att  arbeta laborativt ensam och i grupp. Du kommer att få arbeta med I-pads. Du kommer också få arbeta med problemlösning, både i grupp och enskilt. Du deltar aktivt på genomgångar. 

 

Hur ska det bedömas? Genom att utföra dina arbetsuppgifter i klassrummet

 • Genom att utföra dina uppgifter i klassrummet
 • Genom deltagande i genomgångar och grupparbete
 • Genom diagnoser i Prima
 • Genom Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: