Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2020-01-16 08:21 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 4 – 6 Fysik

Innehåll

Syfte

 • att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

 

Lärandemål

 • Se matris

Undervisning

 • Under lektionerna kommer vi ha genomgångar, enskilt arbete, arbete i par och arbete i grupper.
 • Vi kommer också arbeta med filmer och quiz på studi.se.
 • Vi kommer att genomföra två experiment.

 Bedömning

 • Vi kommer att göra två laborationer där jag kommer titta på hur du genomför dem och hur du dokumenterar. 
 • Vi kommer att göra ett prov.
 • Jag kommer också att titta och lyssna på vilka kunskaper du visar under lektionerna.

Uppgifter

 • Experimentmaraton

 • Experimentmaraton

 • Prov Ljus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Ljus

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ögats delar och funktion
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om ögats delar. Du kan sätta ut några av ögats viktigaste delar på en bild
Du har goda kunskaper om ögats delar. Du kan sätta ut ögats delar på en bild.
Ögats delar och funktion
Funktion
Du kan, med hjälp av något/några namn på ögats delar, på ett enkelt sätt beskriva hur det går till när vi ser. Du kan ge exempel på någon synnedsättning eller något hjälpmedel.
Du kan, med hjälp av flera namn på ögats delar, beskriva hur det går till när vi ser. Du kan ge exempel på någon synnedsättning och beskriva dess orsak. Du kan också berätta om något hjälpmedel som finns.
Du kan, med hjälp av namnen på ögats delar, noggrant beskriva hur det går till när vi ser. Du kan ge ett par exempel på synnedsättningar och beskriva vad som orsakar dem. Du kan berätta om ett par olika hjälpmedel som finns.
Ljus
Funktion och begrepp
Du kan, med hjälp av namnen på ögats delar, noggrant beskriva hur det går till när vi ser. Du kan ge ett par exempel på synnedsättningar och beskriva vad som orsakar dem. Du kan berätta om ett par olika hjälpmedel som finns.
Du har goda kunskaper om ljus. Du kan förklara vad ljus är, hur det sprids och hur skuggor bildas. Du kan också ge något exempel på ljus vi inte kan se. Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur man kan använda sig av reflexer, speglar och linser. I dina förklaringar använder du flera av begreppen: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, ljusstrålar, lins, reflex, konvex, konkav, spridningslins, samlingslins, brännpunkt, översynt, närsynt, radio/mikro-vågor, infrarött, synligt ljus, ultraviolett, röntgen, gammastrålning.
Du har mycket goda kunskaper om ljus. Du kan på ett tydligt sätt förklara vad ljus är, hur det sprids och hur skuggor bildas. Du kan ge flera exempel på ljus vi inte kan se. Du kan förklara hur reflexer, speglar och linser fungerar och hur man kan använda sig av dem. I dina förklaringar använder du de flesta av begreppen: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, ljusstrålar, lins, reflex, konvex, konkav, spridningslins, samlingslins, brännpunkt, översynt, närsynt, radio/mikro-vågor, infrarött, synligt ljus, ultraviolett, röntgen, gammastrålning.
Experiment
Genomförande och dokumentation
Du kan med stöd beskriva muntligt ett experiment och göra en enkel dokumentation.
Du kan på ett enkelt sätt dokumentera något/några experiment vi gjort. Du kan berätta vad du upptäckt och har en enkel förklaring till din upptäckt.
Du kan på ett utvecklat sätt dokumentera de experiment vi gjort. Du kan på ett utvecklat sätt ge en förklaring med några av de begrepp vi lärt oss. Du kan jämföra några experiment och beskriva likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: