Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-01-16 08:44 i Främbyskolan Falun
Grundskola 4 Engelska
Vi arbetar med grammatik och läsförståelse som våra två huvudområden under terminen. Fokus ligger på att bli trygg med att tala engelska, förstå enkla regler om språkets uppbyggnad och strategier för att förstå enkla texter.

Innehåll

Vi kommer arbeta med

läsförståelse på olika nivåer

 

Mål

kunna läsa en text och svara på frågor om texten med hela meningar

förstå innebörden av enkla rim och ramsor

 

Arbetssätt

självständigt arbete med arbetskort och arbetsblad som är nivåanpassade

digitalt protokoll på Classroom för anteckningar

läsa rim och ramsor, och sedan diskutera och resonera om betydelsen av dem

vi ritar tecknade serier till ramsorna

 

Bedömning

det inlämnade protokollet

tecknad serie
löpande bedömning under diskussioner

 

 

Matriser

En
Engelska - Läsförståelse

Når inte målet
Godkänd nivå
Mer än godkänd nivå
Förstå och tolka innehållet i texter
Eleven behöver hjälp med att tyda innehållet och översätta texten, samt stöd för att översätta för att sedan kunna svara på dem.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga eller stora delar av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå och tolka innehållet i texter
Eleven behöver hjälp med för att förstå frågorna på grundnivå och hitta svaren i texten.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form svara på frågor om innehållet i texten. T.ex skriva av meningarna från texten.
Eleven visar sin förståelse genom att svara på frågor om innehållet i texten. Eleven kan formulera egna svar på engelska.
Använda strategier för att tyda innehållet
Eleven behöver hjälp med att läsa texterna och tränar på att använda en strategi för att komma vidare.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna har eleven en fungerade strategi för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: