Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft och väder

Skapad 2020-01-16 08:48 i Väskolan Kristianstad
Vi arbetar i no och teknik med vatten och luft, och hur de tillsammans påverkar vädret.
Grundskola 4 Teknik Kemi Fysik
Vi arbetar i no och teknik med vatten och luft, och hur de tillsammans påverkar vädret.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska

- veta hur vatten är uppbyggt.

- veta vilka tre former vatten kan anta.

- känna till hur molekylerna sitter i förhållande till varandra i vattnet och luften.

- kunna förklara vattnets kretslopp.

- känna till de vanligaste gaserna i luften. 

- beskriva hur olika väder fenomen uppkommer. Snö, regn, hagel och vind.

- Känna till hur åska och regnbåge uppkommer.

- bygga en väderstation och kunna utföra mätningar.

-kunna berätta om hur en väderstation används av människan.

- kunna dokumentera ditt arbete i text och bild.

- kunna utföra enkla experiment.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att beskriva vad vatten och luft består av.

-din förmåga att beskriva vattnets tre former och hur de omvandlas.

- din förmåga att med no-begrepp beskriva vattnets kretslopp

- din förmåga att beskriva hur olika väder uppkommer.

- din förmåga att beskriva människans användning av väderstationer.

- din förmåga att planera, utföra och dokumentera.

- din förmåga att följa instruktioner och utföra experiment.

 

Undervisning

Vi läser texter och söker fakta, svarar på frågor och diskuterar tillsammans.

Vi kommer att se film.

Vi kommer  att utföra experiment och undersökningar som ingår i arbetsområdet och bygga en väderstation.

Vi kommer att dokumentera våra experiment och undersökningar.

 

 

Begepp

- Atom, syre, väte, kväve, kol
- Molekyler, vatten, koldioxid
- Avdunsta
- Kondensera
- Smälta
- Frysa
- Meteorologer
- Nederbörd
- Vädersymboler
- KretsloppCentralt innehåll

Fysik - väder

Kemi - luft/vatten

Te - tekniska förändringar och instrument

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk Ke
Vatten, luft, och väder

Utveckla förmågan att...

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kommunikation
använda kunskaper i kemi, fysik och teknik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersöka, analysera.
genomföra systematiska undersökningar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera
Skriva labbrapporter med hypotes, genomförande och slutresultat.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Använda begrepp
använda fysik- kemi- och teknikbegrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om området. Eleven visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av begrepp I enkla och till viss del underbyggda resonemang kan eleven relatera till några samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven har goda kunskaper om området. Eleven visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kan eleven relatera till några samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven har mycket goda kunskaper om området. Eleven visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang kan eleven relatera till några samband och frågor om hållbar utveckling.
Upptäckter.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: