Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm, Fjärilen

Skapad 2020-01-16 08:49 i Siers förskola Varberg
Förskola
Vi arbetar med materialet "Före Bornholmsmodellen -språksamlingar i förskolan". Vi arbetar med språksamlingarna som är för 3-5 åriga barn. Syftet är att på ett medvetet arbetssätt stärka barnens språkutveckling genom bla. sång, rim, ramsor, sagor och språkligt skapande. Barnen går på upptäcksfärd i språket genom att lyssna till ord, finna glädjen i språket tillsammans med andra, uppmärksamma språkets skaparkraft samt kommunikativa potential!

Innehåll

Vi arbetar med materialet "Före Bornholmsmodellen -språksamlingar i förskolan". Vi arbetar med språksamlingarna som är för 3-5 åriga barn. Syftet är att på ett medvetet arbetssätt stärka barnens språkutveckling genom bla. sång, rim, ramsor, sagor och språkligt skapande. Barnen går på upptäcksfärd i språket genom att lyssna till ord, finna glädjen i språket tillsammans med andra, uppmärksamma språkets skaparkraft samt kommunikativa potential!

 Innehåll

Pedagogisk Planering

Siers förskola, Varbergs kommun 

Avdelning: Fjärilen (3-5år)

 

Nuläge: 

Barnen visar oss sitt intresse för sång, rim och ramsor och högläsning genom att de är med och rimmar, sjunger och gör rörelse vid våra samlingar och sångstunder. Barnen väljer själva att ta fram böcker att titta i, antingen själva eller tillsammans med en kompis eller pedagoger. Barnen använder sig av appen "Ugglo" på lärplattan då de lyssnar på sagor och följer med i texten och bilderna. Barnen "lekläser" i böcker och visar intresse för skriftspråket. 

 

Mål: Förskolan ske ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 

Vi vill att barnen,

 • får en ökad förståelse för tal- och skriftspråk
 • känner sig trygga att tala inför grupp
 • utvecklar sitt språkande
 • på sikt ge barnen grundläggande läs och skrivkunskaper

Tidsperiod

Under höstterminen. 

Metod/tillvägagångssätt

 • Vi kommer att använda materialet "Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan". Barnen ska få utmanas i språksamlingar som är anpassade för deras ålder. Vi kommer även ha appen "Bornholmslek" tillgänglig på lärplattan. 
 • Undervisningstillfällena kommer att bestå av upprop, högläsning/sagopåse, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning samt
 • arbeta kontinuerligt med tecken som stöd samt bildstöd

 Spontana undervisningssituationer

 

Dokumentation

Vi kommer att observera, fota samt föra anteckningar kring vår undervisningssituation.

Kopplingar till läroplanen

 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: