Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer - matematik åk 7

Skapad 2020-01-16 08:52 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 9 Matematik
Vi utvecklar kunskaperna i algebra - förenklingar av uttryck och lösningar av ekvationer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi skall under en tid arbeta med att

 • teckna och tolka uttryck med bokstäver
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck
 • teckna och lösa enkla ekvationer
 • använda ekvationer föra att lösa problem
 • förmågan att använda begrepp
 • förmågan att välja metod / strategi 
 • kommunikation så att andra kan se hur du kommit fram till lösningen

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske utifrån...

 • ovanstående inhämtande kunskaper
 • förmåga att använda begrepp
 • förmåga att välja metod / ha en strategi
 • förmåga att kommunicera
 • samt att redovisa matematik tydligt och överskådligt
 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med .......

 • gemensamma genomgångar
 • uppgifter från läromedel
 • med digitala hjälpmedel
 • att i grupp föra diskussioner
 • Prov 
 • Provgenomgång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: