Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2020-01-16 08:54 i Gemensamt grundskolan Kristinehamn
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Var chokladkalendrarna godare när du var liten? Borde vi skrota alla kärnvapen? Inget ämne för litet eller för stort - allt kan avhandlas i en krönika.

Uppgifter

  • Krönika, instruktioner

Matriser

Sv SvA
Krönika

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om det valda ämnet.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt om det valda ämnet.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om det valda ämnet.
Innehåll
Eleven ger ett exempel från den egna erfarenheten.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur, sammanhang + textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering och/eller inledning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, styckemarkering och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad
Struktur, avslutning
Avslutningen är otydlig eller plötslig
Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil, ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer.
Språk och stil, meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språk och stil, tempus
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: