Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är luft?

Skapad 2020-01-16 08:55 i Centralskolan Tierp
Ett arbetsområde kring luft anpassat för åk 1-2
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3) Kemi
Vi ska arbeta med ett arbetsområde under några veckor som kommer att handla om luft. Vi ska undersöka vad luft är, vilka egenskaper det har och lära oss om hur luft är uppbyggt. Det blir blandat experiment, film och diskussioner.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till syftestexten i resp. ämne.

Undervisningen kommer att handla om

Kopplingar till det centrala innehållet för resp. ämne.

Du ska

 • ha kunskaper om egenskaper hos luft
 • ha kunskaper om vad luft är
 • kunna berätta om egna iakttagelser/upplevelser av luft
 • kunna utföra enkla experiment
 • kunna dokumentera dina undersökningar genom att skriva och rita

Arbetssätt

Under arbetet  med luft kommer vi att arbeta med luft på olika sätt. Vi kommer att genomföra experiment tillsammans och genomföra dokumentation tillsammans och enskilt. Vi kommer att  se på film om luft (ur.se) och diskuterar den. Vi kommer även att göra vissa experiment och fältstudier i närmiljön.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • din förmåga att genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
 • din förmåga att berätta om luft och kunna relatera till egna iakttagelser/erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: