Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar

Skapad 2020-01-16 08:57 i Spängerskolan Kristianstad
Vi kommer att prova på nya, men kommer även att göra redan kända lekar.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer att prova på olika sorters lekar. Alla lekar är regel-lekar där eleverna övar bla samarbete.

Innehåll

Lekar

Mål

 • att kunna genomföra olika lekar efter dess regler

 • att ta hänsyn till kamraterna i de olika lekarna

 • att kunna lyssna på instruktionerna

 • att kunna samarbeta med andra elever

Arbetssätt

 • samling och genomgång av aktuell lek

 • genomförande av leken

 • utvärdering av hur det gick

Elevinflytande

 • du får möjlighet att bestämma hur många gånger vi leker leken, det beror på hur snabbt ni lyssnar osv

Bedömning

Se matris

 

Lekar:

Fiskenätet: Plättlek där ett par elever håller hand och ska plätta andra elever. Blir elev plättad ska hen också hålla i hand med paret. Blir det 4 elever i fiskenätet delas det mitt på och det är istället två par som plättar.

 

Gladiatorerna: Eleverna blir indelade i lag. Deras uppgift är att en i taget ta sig över mattor och hämta ärtpåse på andra sidan. På mattorna står det elever och vaktar.

Sjögräs: Två elever är tagare. De ropar 1-2-3 och ska sedan plätta elever som då ska springa till andra linjer. Blir någon elev plättad ska hen häta en rockring. Där ska hen sedan försöka plätta elever som passerar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Lekar

F
E
C
A
Delta & anpassa rörelser
Eleven deltar inte i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven genomför inte olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Förebygga skador
Eleven kan inte ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: