Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-01-16 08:58 i Kattegattgymnasiet Halmstad
En LPP som beskriver ämnesområdet Lag och Rätt i åk.7-9
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
I detta lärområde kommer du att få lära dig mer om lag och rätt i Sverige. Hur ser det svenska rättssystemet ut? Vad händer när ett brott begås? Hur går en rättegång till? Vad är en lag? Finns det olika sorters lagar och regler? Allt detta kommer vi att gå igenom och lära oss mer om under kursen Lag och Rätt.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i lärområdet "Lag och rätt" ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • Sh
  reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Innehåll och arbetssätt

Riktad skrivning

Mindmap

"Ordlista" över ämnesspecifika ord

Hur rättssystemet i Sverige fungerar

Hur normer och lagstiftning påverkar varandra

Hur kriminalitet, våld och organiserad brottslighet påverkar individen och samhället

Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation 

Filmer och Youtube-klipp

Vi har täta återkopplingar och tydliga instruktioner

Lärområdet kopplas till svenska och SVA.                      

Arbetsgång

Vi kommer bl.a. att använda oss begrepp, Youtube-klipp m.m. för att få grundläggande kunskaper om Sveriges lagar och regler, Vi kommer även att studera hur det går till från det att ett brott begås, personen grips, häktas, åtalas, får en rättegång och döms/frias och vilka påföljder vi har i Sverige. Vi kommer att stöta på olika svåra begrepp/ord som vi kommer att arbeta med och bygga upp en ordbank för lära oss dess betydelse.
Förhoppningsvis kommer vi även att besöka tingsrätten för att se hur en rättegång går till.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas på flera olika sätt:

1. Vid diskussioner i klassen där vi bedömer din förmåga att resonera och argumentera, inte bara för din åsikt, utan även byta perspektiv och se problemet från olika sidor.
2. Genom formativ bedömning under arbetets gång, att du ger och tar emot kamratrespons som möjlighet till textförbättring..

3. Din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera olika källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: