Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy - åk 7 Rättviksskolan

Skapad 2020-01-16 09:22 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola F Fysik
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa 

frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser 

och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 

söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del 

av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande 

arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg 

som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor 

med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till 

att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras 

argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna 

också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp 

av naturvetenskapliga arbetsmetoder. 

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 

kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i 

sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges 

förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör 

energi, teknik, miljö och samhälle. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens 

begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med 

erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen 

bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa 

texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja 

mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på 

utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur 

naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra. 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

fysikaliska samband i naturen och samhället 

 

 

Materia 

• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.  

 

 

Elektricitet 

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.  

• Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.  

• Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.  

 

 

Värme och väder 

• Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.  

• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.  

 

Krafter 

• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.  

• Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: