Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytm och rörelse SA12A

Skapad 2020-01-16 09:38 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under ett kort arbetsområde tränar vi på att röra oss i takt till musik genom att utveckla dansformen Bugg!

Innehåll

Tidsperiod: v.3-4

Förmågor

 • Att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
 • Att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Övergripande mål och riktlinjer

 •  lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
 • använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

- Att delta i olika aktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer.

- Att variera och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

- Att utvärdera och resonera kring rörelser/rörelsemönster

- Att lära dig grundsteg och utveckla dessa till en dans/motionsform.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ:

 • Självbedömning av din egen insats på dagens lektion efter avslutad aktivitet.

 • Kamratbedömning med feedback.

 • Reflektion och samtal i gruppen.

 • Kontinuerlig feedback under lektionstid.

Summativ:

Du redovisar din arbetsuppgift enskilt eller i grupp.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi går igenom grunderna i bugg, för att sedan kunna utveckla efter egen nivå.

Vi kommer att lära ut grundsteg och olika turer på ett traditionellt sätt, men även använda digitala verktyg (iPad) för att sätta grunden till dansformen bugg. Fokus ligger på att hitta takt och rytm, samt att komma så långt att rörelserna "flyter ihop".

Vi kommer att arbeta med kamratrespons.

Arbetsområdet är kort och det är därför viktigt att använda tiden väl. 

 

 

 
 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområde:

Puls, rytm, turer, koreografi, takt, känsla, uttryck, rumsuppfattning

För att klara av kunskapskraven kommer du att behöva;

Du deltar efter bästa förmåga.

Du planerar för aktivitet genom att du ta med dig kläder efter aktivitet.

Du känner till och använder dig av reglerna i t ex lekar och aktiviteter.

Du värmer alltid upp innan aktivitet för att förebygga skador.

Du är med och övar på de olika momenten för att visa vad du kan.

Detta skall du tänka på under lektionerna i Idrott och Hälsa

Du är rätt utrustad till idrotten, d.v.s ombyteskläder, inne/uteskor och handduk.

Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

Du respekterar säkerhetsbestämmelserna och du tar hänsyn, visar förståelse och respekt för kamrater och lärare.

Du visar sportsligt uppträdande genom att vara hjälpsam, ha respekt för andras olikheter.

Du tar hand om din personliga hygien genom att du duschar och byter om.

Uppgifter

 • Egen koreografi

 • Egen koreografi

 • Träna koreografi

 • Egen koreografi

 • Träna koreografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Rytm och rörelse

Bedömningsunderlag saknas
Du når ännu ej målen
Dans - rörelse
I danser och rörelser- träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser till /.../ till takt, rytm och sammanhang.
..till viss del..
.. relativt väl..
.. väl..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: