👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder, Luft Vatten och åk 7

Skapad 2020-01-16 10:27 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde med grundläggande kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är kemi? Handlar det bara om konstgjorda och giftiga ämnen som skapas i fabriker? Svaret är nej! Kemiska reaktioner finns överallt i naturen och ditt liv bygger på att det finns kemi. I den här kursen ska du få lära dig vad kemi är och hur man arbetar på ett säkert sätt i kemisalen. Du ska få lära dig grunderna om atomens byggnad och hur olika ämnen kan byggas ihop av atomer. Du ska få lära dig lite av det ”hemliga” språk som kemister använder för att beskriva ämnen och vad som händer när nya ämnen skapas. Vi kommer också jobba med ämnens olika faser, egenskaper och hur de kan finnas i ren form och i olika blandningar. Du kommer få lära dig olika tekniker för att separera ämnen i en blandning och om vatten och vattenrening.

Innehåll

Syfte

Du ska skaffa dig grundläggande kunskaper om begrepp och modeller inom kemi så att du kan förstå och förklara en del av den kemi som finns omkring dig.
Du ska få lära dig grundläggande  laborationsteknik och hur man arbetar på ett säkert sätt i kemisalen.

 

Vad ska du lära dig?

Mål med avsnittet:

Du skall lära dig:

·       berätta något om kemins historia 

·       förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt 

·       redogöra för säkerhetsföreskrifterna på ett kemiskt laboratorium 

·       känna igen vanliga farosymboler 

·       redogöra för vad en atom och en molekyl är 

·       redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är 

·       några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel 

·       redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen 

·       förklara hur ämnen kan finnas i olika faser 

·       förklara vad det är för skillnad på ett rent ämne och en blandning 

·       ge några exempel på rena ämnen 

·       ge några exempel på blandningar 

·       beskriva några metoder för att separera ämnen 

·       föreslå en separationsmetod beroende på ämnenas egenskaper 

·       förklara vad en fysikalisk förändring är 

·       förklara vad en kemisk reaktion är 

·       visa hur man skriver en reaktionsformel och vad den beskriver 

·       förklara varför en del ämnen är mer brandfarliga än andra 

·       redogöra för vad som behövs för att det ska börja brinna 

·       beskriva hur man kan släcka en eld 

·       redogöra för vilka gaser som finns i luft 

·       beskriva några egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid 

·       beskriva vad som sker vid en förbränning 

·       förklara varför ozonlagret är viktigt 

·       förklara vad som menas med växthuseffekten 

·       vilka grundämnen som bildar en vattenmolekyl 

·       förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser 

·       redogöra för vattnets speciella egenskaper 

·       redogöra för vattnets betydelse som lösningsmedel 

·       beskriva vattnets kretslopp 

·       ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper 

·       redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning 

·       redogöra för syrors och basers egenskaper 

·       redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till 

·       redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador 

Hur ska du lära dig detta?

 • Lärarledda genomgångar
 • EPA, enskilt, par och alla tillsammans
 • Eget arbete
 • Filmer och quiz Studi.se
 • Laborationer

Hur du visar vad du kan?

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • Ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • Laborationsrapport,  inlämning på P&B.
 • Hur du arbetar säkert på laborationer.
 • Ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, fredagen den 20 mars 2020.

Uppgifter

 • Kemiprov på kap 1 & 2

 • Kemiprov på kap 1 & 2 i Kemidirekt

 • Laborationsrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav i kemi

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, miljö, energi och samhälle

E
C
A

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.