Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsläxa år 5 v.4-14

Skapad 2020-01-16 10:46 i Stråtjära skola Söderhamn
Grundskola 5 Svenska
Nu kör vi igång med läsläxa och ni kommer att få läsa Varg nosar och jagar av författaren Ulf Nilsson. Till varje kapitel kommer det att finnas uppgifter som ni ska svara på i Teams. Försök att skriva så utvecklat som möjligt. Utmana dig själv att inte göra det för enkelt. Läxan delas ut på torsdag och ska lämnas in senast på torsdagen därpå.

Innehåll

Syfte

Din förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 

Tidsperiod

v. 4 - 14

Undervisning - så här gör vi

Du läser sex kapitel varje vecka och svarar på frågor i Teams.

När du läser, skriv upp de ord du inte förstår och slå upp dem med hjälp av t.ex. www.synonymer.se..

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Uppgifter

 • Varg nosar och jagar läxa till 27/2

 • Varg nosar och jagar läxa till 20/2

 • Läsläxa till 13/2

 • Läsläxa till 13/2

 • Läsläxa till 6/2

 • Läsläxa till 30/1

 • Läxa till 30/1

 • Varg nosar och jagar kap 1-6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: