Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande pedagogisk planering Idrott och hälsa Norrtullskolan Söderhamn

Skapad 2020-01-16 10:57 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Övergripande planering idrott och hälsa
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Hur jobbar vi med idrott och hälsa på Norrtullskolan? Vad är det centrala innehållet? Vad innehåller lektionerna och hur bedöms kunskaper och färdigheter?

Innehåll

Övergripande pedagogisk planering idrott och hälsa Norrtullskolan

Centralt innehåll

 Rörelse

 1. Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 2. Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 3. Traditionella och moderna danser samt rörelse-och träningsprogram till musik.
 4. Olika simsätt i mag-och ryggläge.

Hälsa och livsstil

 1. Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 2. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 3. Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 4. Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 5. Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 6. Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 7. Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Friluftsliv och utevistelse

 1. Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 2. Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 3. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 4. Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 5. Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

 

Arbetsmomentens innehåll

Simning: Simsätt, simteknik, livräddning (bogsering, isvak, livboj)

Lagboll: Teknik, taktik, regler

Racket: Teknik, taktik, regler

Musik-rörelse: Traditionella danser, moderna danser, motionsgymnastik, aerobics, boxercise

Kondition: Promenad, löpning med varierad intensitet, hinderbana

Styrka: Gym, stationsträning,

Orientering: Kartan, löpning, hjälpmedel, allemansrätten

Lek: Varierat innehåll med och utan boll, regler

Utomhusvistelse: Idrotter, lekar, skridsko, friluftsaktiviteter

Friidrott: Teknik, prova på höjd, häck, kula, spjut, löpskolning

Teori: Ergonomi, fysiologi, anatomi, biomekanik, utomhusvistelse, livräddande första hjälp, hälsoperspektivet, psykologi, allemansrätten

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

1. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 Lektionsinnehåll: Lekar, bollekar, lagbollspel, racketsport, friidrott, konditionsträning, klättring, styrketräning, simträning

 

2. I danser och rörelse och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 Lektionsinnehåll: traditionella och moderna danser, motionsgympa, aerobics/step/ boxercise/

pump/cheerleading, Nintendo Wii

 

3. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 Lektionsinnehåll: Simträning

 

4.Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 Lektionsinnehåll: Lekar, bollekar, lagbollspel, racketsport, konditionsträning, styrketräning, simträning, teori

 

5. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

 Lektionsinnehåll: Skridsko, kondition, andra utomhusaktiviteter, orientering, friluftsdagar, teori

 

6. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

 Lektionsinnehåll: Orientering, kartteknik, teori

 

7. Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 Lektionsinnehåll: Uppvärmning, riskbedömningar, teori

 

8. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

 Lektionsinnehåll: Teori, simundervisning, livräddning med olika hjälpmedel

 

Bedömning

Hur? Främst observation under lektionstid men också prov, tester, samtal och inlämningsuppgifter.

När? Kontinuerligt under lektioner hela terminen. Prov och inlämningstillfällen.

Vad? Rörelsen (anpassning till situationer och sammanhang) i huvudsak, resultat vid teoretiska prov och inlämningsuppgifter. Simning, orientering och dans är obligatoriska moment (men nivåbedöms också) medan övriga aktiviteter används som medel för att kunna visa upp övriga kunskapskrav på olika betygsnivåer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: