Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDH2 - Hälsoarbetet

Skapad 2020-01-16 11:17 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Idrott och hälsa
I detta projekt ska du öva dig i att planera- genomföra och värdera konditionsträning utifrån relevanta teorier.

Innehåll

Vad?

I detta projekt ska du öva dig i att planera- genomföra och värdera konditionsträning utifrån relevanta teorier.

Hur? 

 • Genomgång av hälsodagboken, genomgång av centrala begrepp
 • Konditionstest, styrketest, planera egen konditionsträning samt styrketräning i syftet att utveckla dina förmågor
 • Hälsodagbok genom att dokumentera resultat, fylla i träningsdagbok, mat och sömndagbok under givna perioder.
 • Genomför dina planerade träningspass
 • Uppföljande konditionstest och styrketest
 • Utvärdera träningsperioden i en skriftlig rapport

Varför?

Du ska förstå vilka positiva effekter konditionsträng har på din hälsa. Du ska också hitta bra metoder för konditionsträning och styrketräning som du kan använda dig av i ett livslångt perspektiv.

Bedömning?

 • Hälsodagboken 
 • Examination teori
 • Din insats på dina träningspass

Uppgifter

 • Hälsoarbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.
  Idr  -
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.
  Idr  -
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven översiktligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  E
 • Eleven kan redogöra för hälsobegreppets grunder samt utförligt och nyanserat beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. På denna grund kan eleven bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Vid behov kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan utförligt och nyanserat beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
  Idr  A
 • Eleven kan redogöra för hälsobegreppets grunder samt utförligt beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. På denna grund kan eleven bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med viss säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Vid behov kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan utförligt beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
  Idr  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. På denna grund kan eleven bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med viss säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
  Idr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: