👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseglädje

Skapad 2020-01-16 11:17 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Under våren kommer vi under fredagsmyset from nu att ha ett sidoprojekt där barnen får möta olika former av rörelse och avslappning.

Innehåll

 

Pedagogisk Planering;

 

Vi ser ett behov för barnen att förstå vikten av att röra på sig och leva en hälsosam livsstil inklusive få förståelse för hur kost och avslappning påverkar vårt mående. Vi tänker att vi skapar fler förutsättningar för att hitta en balans mellan fysisk aktivitet och vila. Barnen har visat ett stort intresse under tidigare rörelse erbjudanden vilket vi vill fortsätta att uppmuntra.

 

Syfte;

 

Vårt syfte är att varje barn ska utveckla en sund livsstil som skapar bättre förutsättningar för ett livslångt välbefinnande och ger bättre förutsättningar för utveckling och lärande.  Vi vill att varje barn känner tillit till sin egen förmåga och utvecklar sin motorik, känner rörelseglädje genom att delta i fysiska aktiviteter. Vi vill utveckla varje barns förståelse för hur en hälsosam livsstil påverkar vårt mående genom att skapa möjligheter för balans mellan aktivitet och vila.

 

Teoretiska kopplingar;

 

https://forskolan.se/mer-tid-for-rorelse/

 

 ”I förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barn ska få röra sig på många olika sätt i förskolan, och mycket går att göra med små medel”. Skolverket, 3 januari, 2020.

 

Barnkonventionen;

 ”Alla barn har rätt till lek, vila och fritid”. ”Alla barn har rätt till liv och utveckling”. ”Alla barn har rätt till bra hälsa…”.

 

 Mål:

 

Att varje barn utvecklar en förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Att varje barn hittar en rörelseglädje och tillit till sin egen förmåga.

 

 

 

Genomförande;

 

Vi erbjuder balans mellan aktivitet och vila dagligen i olika former men kommer på fredagar att ha extra fokus på projektet "rörelseglädje" för att erbjuda olika former av fysisk rörelseaktivitet som barnen visat intresse för (ex. polis gympa, lekar, dans etc.), avslappningsaktiviteter som (ex yoga, massage) samt föra dialog tillsammans med barnen kring kost, avslappning och rörelse för välbefinnandet med stöd från litteratur som ex. Kompisböcker baserade på barnkonventionen (Linda Palm).

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
    Lpfö 18