Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 4

Skapad 2020-01-16 11:50 i Länna skola Norrtälje
Geometri, vinklar, vnkelsummor och former
Grundskola 4 Matematik
Vilka geometriska figurer känner du till? Hur förklarar man en geometrisk figur? Vad är en vinkel? Hur använder man en gradskiva?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi ska lära oss namnet på olika geometriska figurer och egenskaper hos dem. Dessutom ska vi lära oss om vinklar och hur man mäter med gradskiva.

 

Mål med arbetet 

Du ska kunna:

 • namnet på olika geometriska figurer
 • beskriva några egenskaper (t ex antal hörn, sidor och vinklar) med matematiskt korrekta egenskapsord hos tvådimensionella figurer
 • använda och förstå de begrepp vi använt i området
 • förstå vad en vinkel är
 • använda gradskiva
Begrepp= ord som hör till området
 • geometriska figurer - kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, parallellogram, romb, parallelltrapets, femhörning och sexhörning
 • vinkel
 • grader
 • vinklar - rät, spetsig och trubbig
Arbetssätt
 • gemensamma genomgångar
 • eget arbete
 • arbete i par och grupp
Visa din kunskap - bedömning

Du kommer att få visa vad du kan genom att

 • vara aktiv på lektionerna.
 • delta aktivt vid par-/grupparbete
 • göra en kunskapskontroll

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri åk 4

E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt
Matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: