👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi klass 04A vt 2020

Skapad 2020-01-16 12:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vecka 4-7

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Resonera och se ur olika perspektiv
  • Beskriva och förklara
  • Använda samhälleliga begrepp

 

ARBETSSÄTT

Vi utgår från häftet om samhällsekonomi. Vi läser gemensamt och diskuterar samt ser på filmer. Du tränar på för området aktuella begrepp, ser ekonomiska frågor ur olika perspektiv och tränar på att se samband mellan olika aktörer i samhället.

Du visar din kunskap genom ett prov tisdagen den 11 februari och fredagen den 14 februari.

 

BEDÖMNING

I proven visar du din kunskap att:

  • Redogöra för mallen för vårt ekonomiska kretslopp; beskriva hur hushållens, företagens och samhällets ekonomi hänger samman.
  • Redogöra för samhällsekonomins ansvarsfördelning; vem ansvarar för vad?
  • Resonera om vilka effekter kretsloppet kan få för individer och företag och samhällen.
  • Använda och kunna samhällsekonomiska begrepp, som t ex kostnad, utbud, efterfrågan, olika skatter, bidrag, inkomst m m

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

C

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

A

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Uppgifter

  • Samhällsekonomi

  • Samhällsekonomi

Matriser

Sh
Samhällsekonomi klass 04A vt 2020

Lägre kvalitet
Mot högre kvalitet
Mot högre kvalitet
Hög kvalitet
Resonera
Du resonerar med enkla men inte underbyggda argument, d v s du beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beskriva och förklara
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller i felaktiga sammanhang. Relevant fakta saknas, så förståelsen framgår inte.
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer med betydelse för ämnet och visar på en god förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet och visar på en mycket god förståelse.
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen saknar betydelse eller inte är relevanta.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, vilket visar på en viss förståelse för begreppen.
Du använder de flesta begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder alla begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en mycket god förståelse.