👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning -20

Skapad 2020-01-16 12:15 i Dalsbyn - Pedagogisk omsorg Säter
Högläsning Fjällräven -20
Förskola
Högläsning är ett stöd för språkutvecklingen som stimulerar fantasin och tänkandet.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Högläsning är ett stöd för språkutvecklingen och stimulerar fantasin och tänkandet. Vi vill öka intresset för böcker och det skrivna språket genom högläsning och ju mer vi använder oss av böcker desto mer kommer det bli en naturlig del av vardagen för barnen.

Högläsningsstunderna vi har på avdelningen är mycket uppskattade av barnen.

Under högläsningen får barnen höra ord som de annars kanske inte gör, om ingen av oss vet vad ordet betyder tar vi reda på det. Detta i sin tur skapar samtalsämnen.

 

Mål

Målet med högläsningen är att stimulera barnens språkutveckling samt fantasin och tänkandet. 

 

 

Metod

Vad ska vi göra?

Vi har högläsning varje dag.

Hur ska vi göra?

Vi väljer ut böcker vi ska läsa som anpassas efter barngruppen. Vi kommer gå till biblioteket där barnen kommer få vara delaktiga och välja ut någon bok och använda oss utav polyglutt (böcker i APP). Vi kommer även att använda teckenspråk förstärkta böcker då vi har många små som behöver lite extra tecken som stöd.

När, var, vem?

Varje dag när det passar ex. i samlingen, olika typer av böcker. Olika pedagoger läser för variationens skull alla gör vi olika.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vi samtalar med barnen och vad deras intresse för böcker är.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18