👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 vt-20

Skapad 2020-01-16 12:24 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 Matematik
Under vårterminen i årskurs 2 kommer vi att arbeta vidare i matematiken. Vårt läromedel heter Favorit matematik 2B.

Innehåll

  

 Mål

Målet är att du ska kunna följande:

 • klockan, analog tid
 • taluppfattning och problemlösning ( talen 0 till 1000)
 • multiplikation och problemlösning
 • geometri, mätning och statistik ( enheterna liter, dl
 • skriftliga räknemetoder och mätning ( enheterna m, cm, km, kg, g)

 

 Bedömning

Vi bedömer genom att samtala och göra diagnoser och bedömningsstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3