👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friends

Skapad 2020-01-16 12:25 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Grundskola 3 – 6 Modersmål

Innehåll

 

“Friends” är temat för terminen

 

Fact “friends around the world” RAZ

Fiction Owen and the tortoise level N RAZ

Poetry Anthology RAZ

Valentines day

Denna termin ska vi koncentrera oss på skrivning, faktatexter, poesi, beskrivande texter, och brevskrivning.

Multimodalt lärande

 

Enheten för flerspråkighet

Lektionens kunskapsmål

Läsa och skriva

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Jag kan stavningsregler på mitt modersmål.

Jag kan jämföra mitt modersmåls stavningsregler med svenskan.

Tala, lyssna, samtala

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Jag samtalar med kamrater och vuxna på mitt modersmål.

Jag utökar mitt ord och begreppsförråd.

Jag deltar aktivt i samtal och diskussion med kamrater och vuxna.

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. 

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 


Kultur och samhälle

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

Genomförande: 

Word search för att utveckla ordförrådet och stavning.

Filmklipp för att se exempel av hur det ser ut i de länder vi läser om. tex 

Indien https://www.youtube.com/watch?v=b8rX5DRusNI

Brazilien https://www.youtube.com/watch?v=VTEJk8vPWFE

Kina https://www.youtube.com/watch?v=fTXtMUexRHU

Sydkorea https://www.youtube.com/watch?v=_S6EchkKjrE

Nigeria https://www.youtube.com/watch?v=QidB96ZrPR0

 

Skriva om egna vänner i olika länder. 

Berätta om din skoldag och fritid.

Venndiagram - lika/olika.

 

Poetry anthology RAZ

 

Bedömning baseras på: 

 

Skrivna texter och delaktighet i diskussioner.