👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och experiment

Skapad 2020-01-16 12:28 i 223251 Förskolan Sjöbjörnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En mall för planering av utbildning och undervisning

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Vi upplever att experiment är ett roligt och lärorikt sätt att öka barnens intresserade för naturvetenskap. 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Barnen visar stort intresse för vattenlek, både utomhus och inomhus. Därför har vi tänkt att starta med olika vattenexperiment.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet att undersöka, utforska och uppleva olika fenomen med enkla experiment. Vi vill också utveckla deras intresse för naturvetenskap.

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Två till tre gånger i veckan.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi ställer fram material som behövs inför varje gång i naturrummet.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Under terminen kommer alla barn få möjlighet att delta. Jessica och Lilja är ansvariga.

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi fotograferar barnens lärande och antecknar deras tankar och funderingar. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vi sätter upp dokumentation på väggarna, återkopplar och diskuterar med barnen och dokumenterar i unikum.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi kommer starta med ett vattenexperiment där barnen får undersöka vilka föremål som flyter och sjunker. Därefter fortsätter vi med andra vattenexperiment utifrån barnens tankar och intressen.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18