👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var rädd om naturen skogen och djuren

Skapad 2020-01-16 12:42 i Dalsbyn - Pedagogisk omsorg Säter
Förskola
Upptäcka naturens härligheter på ett lustfyllt sätt genom uppdragskort, fri lek och aktiviteter. Vara rädda om naturen.

Innehåll

Syfte: 

På ett lustfyllt sätt använda oss av matematiska begrepp och samarbeta med hjälp av ”uppdragskort”. Träna koordination och motorik. Väcka nyfikenhet och utveckla fantasi av skogen material genom lek. Lära barnen att bli omedvetet miljömedvetna och vara rädd om framtiden.

 

Mål:  

Att vi ska väcka nyfikenhet, roligt att vara i naturen och vara rädd om den. Utveckla motorik och fantasi genom att lek o klättra i skogens material. 

 

Utbildning och undervisning: 

Vi går till skogen varje dag och vi har våra Mullegrupper någon gång i veckan. Se planering Mullegrupper.

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång och ta bilder med barnen och själva.

Samtala och upptäcka med barnen. se på bilder och lyssna på barnens upplevelser.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18