👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B

Skapad 2020-01-16 12:46 i Ingels skola Rättvik
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik
Vi fortsätter att utveckla våra mattekunskaper i att använda de fyra räknesätten.

Innehåll

Den här boken kommer att arbeta med de fyra räknesätten, prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
 • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 B Mera Favorit Matematik - elevbok
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • Gemensamma genomgångar
 • Arbeta digitalt i NOMP, Matteboken och Elevspel

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor, prov  skriftligt.   

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du deltar aktivt på lektionerna, samtalar om matematik med dina kamrater, skriftliga prov, får du visa vad du kan. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma