Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande förskoleprojekt

Skapad 2020-01-16 12:48 i Skåpafors förskola Bengtsfors
Förskola
Vi kommer att samarbeta med två konstnärer, tanken är att de ska hjälpa oss att utveckla vårt språktema med konstnärlig inspiration.

Innehåll

Bakgrund

Vi har ansökt pengar från skapande förskoleprojeketet och fått det beviljat. I år kommer Duo Felth hit och hjälpa oss med inspiration till att ge barnen ännu ett språk i vårt språktema, kreativa skapande språket. 

 

 Mål

 • Utveckla förmågan att fantisera
 • Ge barnen många berättelser
 • Ge inspiration till att kunna skapa egna berättelser, med stöd av bild eller föremål
 • Utveckla den kreativa förmågan hos barn och pedagog

 

Metod

Konstnärerna kommer hit vid 6 tillfällen. Vi kommer först att bygga en upp värld kring sagan om "Killingen som kunde räkna till 10" av Alf Pröysen. Detta är ett projekt som alla barnen gör tillsammans, därefter kommer barnen få välja varsitt djur, där vi kommer skapa djuret och en berättelse kring detta och om vi hinner, även skapa en miljö kring djuret. 

Det här projektet kan ändras efterhand, beroende på barnens intresse och engagemang.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: