Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2020-01-16 12:50 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att läsa noveller och lära oss vad som är typiskt för texttypen. Området kommer avlsutas med att du skriver din egen novell.

Innehåll

Målet med undervisningen

·       formulera sig och kommunicera i skrift. Du skriver en novell och bearbetar texten med hjälp av respons från en klasskamrat. 
·       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.  Du läser texten "Felicia adjö" och analyserar vad som är typiskt för en novells uppbyggnad. 
·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.  Du använder språket så att din novell blir lätt att följa och förstå samtidigt som den får mottagaren att vilja fortsätta läsa. 
 

 

Så här ska vi arbeta

Läsa novellen "Felicia Adjö" i Kontakt 2.

Göra olika skrivövningar för att träna miljöbeskrivning och gestaltning. 

Skriva egen novell

Kamratrespons

 

Det här ska bedömas

Novell och kamratrespons

 

 

 

En novell kan börja på olika sätt:
  • en kort person- och miljöbeskrivning
  • mitt i en spännande händelse, in medias res
  • med en återblick, huvudkaraktärer börjar med att berätta om något som har hänt tidigare
  • Inre monolog, vi får ta del av huvudkaraktärens tankar och känslor
  • Novellen kan också börja med dialog; dialogen kan handla om vilka huvudkaraktärerna är, hur deras relation ser ut, vilken konflikten är etc.
Novellen ska innehålla en konflikt som byggs. Du kan genom hela berättelsen plantera små frön som utvecklas under berättelsens gång och som hela tiden intensifieras. Du ska använda hela novellen för att bygga upp spänningen kring konflikten. När vi närmar oss novellens höjdpunkt är det som mest spännande. Här kommer vändpunkten och vi anar hur det ska sluta, men vi kan aldrig vara riktigt säkra. Det är inte förrän i slutet som vi får veta hur det faktiskt går. En novell kan sluta lyckligt eller olyckligt. Ibland är slutet överraskande. Ofta väljer författaren att inte berätta exakt hur det slutar, utan läsaren får dra sina egna slutsatser. Det kallas för ett öppet slut.

 

Matriser

Sv
Novell

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en novell.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en novell.
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven kan ge ett enkelt omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge ett utvecklat omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: