👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvara och bevara

Skapad 2020-01-16 12:54 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Behållaren är en av de äldsta tekniska idéerna. Det kan vara en kruka, en påse, en låda eller något annat. Här studerar vi olika typer av behållare och förpackningar, vad de kan användas till samt vad vi gör med dem när de är färdiganvända.
Grundskola 4 Teknik Bild
Vad är bäst? Sten, sax eller påse? Påsen såklart, för i den kan du förvara både stenen och saxen!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Behållaren är en av de äldsta tekniska idéerna. Det kan vara en kruka, en påse, en låda eller något annat. Här studerar vi olika typer av behållare och förpackningar, vad de kan användas till samt vad vi gör med dem när de är färdiganvända.

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om

 • aktuella ord och begrepp
 • hur produkter har förvarats genom tiderna
 • hur design kan påverka dig som konsument
 • hur man själv kan tillverka några enkla förpackningar

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Ni kommer 

 • se film om förpackningar
 • läsa texter om förvaring och förpackningar.
 • få kunskap om aktuella ord och begrepp
 • prova på att tillverka påsar och kartonger/askar
 • diskutera hur design kan påverka konsumenten

 

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Bedömningen ska vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna i arbetsområdet.

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma;

- din förmåga att se, förstå och diskutera kring konstruktioner som vi använder

- din förmåga att se hur tekniken har förändrats genom tider

- din förmåga att konstruera en förpackning som är riktad till en speciell målgrupp

 

Hur ska det bedömas?

- fortlöpande i samband med samtal och diskussioner

- din förmåga att konstruera en förpackning från skiss till färdig produkt, för en speciell målgrupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6